Onderstaande zaken moeten wel geregeld worden, maar hebben minder haast:

    • Check of er ondersteuning nodig is in de vorm van een aanvullende sociale uitkering?
    • Denk aan het regelen van zaken omtrent het huis, de kinderen en de huishouding.
    • Maak een inventarisatie van automatische overschrijvingen, creditcards en betaalcheques en zet deze eventueel stop.
    • Informeer organisaties, instellingen en instanties waarmee de overledene contact had over het overlijden. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekering, abonnementen, lidmaatschappen, etc. Het is vervelend als u na het overlijden nog een tijd lang post krijgt geadresseerd aan de overledene.

 

Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte stellen
U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen van een overlijden.
Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat geregistreerd bij de betreffende instelling.

 

Overlijdensuitkering aanvragen
De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als hij aangifte doet van een overlijden.
Een uitkering volgens de ANW wordt vervolgens aangevraagd bij de vestiging het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een ANW-uitkering kunt u eventueel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de
Sociale Verzekeringsbank:
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
telefoon:020-6565656
fax 020-6565000
Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl