Wat is het verschil tussen een begrafenis- en crematievereniging en een uitvaartverzekering?
Het woord vereniging geeft al aan dat het om een lidmaatschap gaat.
Onze begrafenis- en crematievereniging heeft geen winstoogmerk en verzorgt diensten in natura. Een uitvaartondernemer verzorgt de uitvaarten voor de Uitvaartvereniging.
Bij een uitvaartverzekering, sluit u een polis af. Hiermee verzekert u zich voor een bepaald bedrag in geval er iemand in het gezin overlijdt.

Ik ben de 50 gepasseerd. Kan ik toch lid worden van een begrafenis- en crematievereniging?
Ja, dat kan. Onze vereniging hanteert een tabel, die aangeeft hoe hoog uw
instapbedrag wordt. Dit is afhankelijk van uw leeftijd.

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?
U bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning in de vereniging is uiteraard altijd welkom. De bijdrage kan zeer divers zijn, b.v. bestuurlijke taken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Als ik de bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan regelen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering?
Sluit u een uitvaartverzekering dan weet u zeker dat uw nabestaanden niet voor onvoorziene uitgaven komen te staan (mits voldoende bijverzekerd). Zie voor meer informatie Bijverzekeren... op onze website.

Kost een crematie meer dan een begrafenis?
Over het algemeen zijn de kosten van een crematie lager dan van een begrafenis. Bij een crematie heeft u de hoge kosten van een graf en een grafmonument niet. In beide gevallen zijn de kosten afhankelijk van uw persoonlijke wensen.

Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?
Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopstorting via een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvangt u elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag uw uitvaartondernemer naar de mogelijkheden.

Kan ik mijn uitvaart van te voren helemaal zelf regelen?
Ja, tot in detail. Op de persoonlijke wensenlijst die u op deze site vindt kunt u alles vastleggen. Of u bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden. Wat voor kist u wilt, wat voor muziek u wenst. U bewaart deze gegevens bij uw belangrijke papieren. In geval van overlijden, is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van uw persoonlijke wensen. U bent er zo zeker van dat uw uitvaart exact verloopt zoals u dat graag had gezien. Het is wellicht wel verstandig om uw wensen van te voren door te spreken met uw familie of dierbaren.

Wat doet een uitvaartverzorger precies?
Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart in overleg met de nabestaanden. Zij worden in feite geassisteerd bij de vele beslissingen die zij in relatief korte tijd moeten nemen.
Zo kan een uitvaartverzorger bijvoorbeeld het volgende regelen:

• codicil/wilsbeschikking/testament
• Rouwdrukwerk –en advertenties
• Aangifte van overlijden
• Vastleggen van crematorium of begraafplaats
• Bloemdecoraties
• Bijzondere grafkisten
• Voertuigen
• Urnen
• Professionele hulp bij rouwverwerking

De uitvaartverzorger overhandigt vooraf een kostenbegroting aan de nabestaanden.

Kan er ook iets in de kist mee worden genomen?
In principe kan dit wel. Zolang hetgeen er in de kist meegaat verteerbaar is. Sinds juli 2002 is er een convenant opgesteld wat er precies meegenomen mag worden. Voorbeeld: tekeningen mogen mee, mobile telefoons en andere elektronica niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dit zo moet blijven. Voorkomen wordt dat een begraafplaats een afvalberg wordt.
Voor cremeren gelden andere voorschriften in wat er meegenomen mag worden.
Uw begrafenis- en crematievereniging /uitvaartverzorger is op de hoogte van wat wel en niet mag.

Onze gezinssituatie verandert. Moeten we dit doorgeven?
Ja, de vereniging wil graag weten of er mutaties zijn in haar ledenbestand. Wijzigingen kunt u doorgeven via het Contactformulier op de website, of rechtstreeks bij de penningmeester.

Wat is het verschil tussen de verschillende categorieën van lidmaatschap?
Onze vereniging kent twee categorieën van lidmaatschap.
Dit zijn:
. het persoonlijke lidmaatschap, voor een persoon;
. het gezinslidmaatschap. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, mits zij aangemeld
  zijn bij de vereniging