De contributie bij de Begrafenis & Crematievereniging Harkstede-Scharmer
bedraagt per jaar (2022):

  • voor een gezin met kinderen onder de 18 jaar € 66,-- per jaar
  • voor een alleenstaande en 18 jaar en ouder € 33,-- per persoon per jaar

(Als betaalmiddel heeft Automatische Incasso de voorkeur.)
De bedragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op voorwaarde dat ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en de kinderen zijn aangemeld bij de vereniging. Vanaf 18 jaar kunnen ze zich als zelfstandig lid aanmelden.
Vanaf 25 jaar dient u bij het lidmaatschap, eenmalig een instappremie te betalen.
Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.
Laat u hierover vrijblijvend informeren via ons contactformulier.

Als u verhuist dient u dit door te geven aan de secretaris of de penningmeester.
Bij een geboorte dient u dit ook door te geven aan de vereniging zodat de nieuwe wereldburger
ook lid is.
Leden die verhuisd zijn en buiten ons verzorgingsgebied vallen, ontvangen bij een sterfgeval een bedrag dat overeenkomt met het waardepakket in ons verzorgingsgebied. Wel moet een sterfgeval  binnen 24 uur aan de vereniging waar de overledene lid van is, worden gemeld. Dit kan gedaan worden door een familielid of de uitvaartverzorger.
Klik Hier voor gegevens uitvaarverzorger...

In overleg met de uitvaartverzorger kunnen ook mensen van buiten het dorp gebruik maken van de diensten van de vereniging.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar.
Opzeggen moet voor 1 januari van het volgend kalenderjaar via
het Contactformulier Opzeggen.

De reglementen en statuten worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst,
ze zijn opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.