Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden een aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook Begrafenis- en crematievereniging Harkstede-Scharmer zich houdt.

Onze vereniging doet er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen.
Als begrafenisvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen.
Belangrijk punt in de nieuwe wetgeving is onder meer dat leden het recht hebben hun persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook moet de organisatie, die persoonsgegevens bezit, aangeven waarvoor deze worden gebruikt.

 

Privacy Verklaring:

  1. Wij beschermen de ons toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Bij het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd een code in te vullen. Zo willen wij het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk maken.

  2. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien het lidmaatschap wordt beëindigd, bij overlijden, en als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u afgesproken taken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  4. Gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan onze vereniging worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden en/of wijzigen van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Hebt u:

  • vragen over het inzien, wijzigen, verwijderen en gebruik van persoonsgegevens
  • of vindt u dat er toch in strijd met de verordening is gehandeld
  • of als er vragen zijn rondom de behandeling van uw gegevens

Meldt u dit dan a.u.b. bij onze secretaris via het contact formulier.