Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in D:\www\begrafenisencrematie\www\templates\begr43maart11organisatie\functions.php on line 194

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

Hierbij nodigen wij onze leden en belangstellenden van harte uit om onze jaarvergadering
bij te wonen op woensdag 27 maart 2019.
Aanvang 20.00 uur in “De Zwaaikom” te Harkstede.

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Gedenken overledenen
 3. Notulen jaarvergadering 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen contributie 2019
 9. Vaststellen huishoudelijk reglement (concept op website)
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend voorzitter mevrouw A. Visser, secretaris  (herkiesbaar).
  Kandidaten bestuursleden kunnen zich uiterlijk tot 20 maart 2019 melden bij de secretaris van onze vereniging mevrouw A. Visser tel 050-4042067.
  Kandidaten dienen lid te zijn van onze vereniging en aanwezig te zijn tijdens de jaarvergadering.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Tijdens deze avond zal de heer Martin Haverkamp, faciliteerder van het uitvaarcentrum "in Aeterna" te Slochteren, een diapresentatie geven. U krijgt dan uitgebreide informatie over de mogelijkheden die dit uitvaartcentrum biedt.

Na afloop bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Klik Hier voor het Jaarverslag van 4-4-2018...